Geen tweede contra-reformatie!?

Bij het uittekenen van de Europese grondwet, lobbyt het Vaticaan voor het expliciet vermelden van het Christendom als basis van onze Westerse cultuur. Impliciet zou zo een vermelding een speciale status voor het (katholieke) christendom betekenen. Wat mij betreft: liever niet dus!
De ‘Radical Party’ (een NGO met roots in Italië) stelde daarom een petitie op met volgende tekst:
“overwegende dat
– de godsdienstvrijheid, de vrijheid om van godsdienst te veranderen, de uitoefening van godsdienst in een cultus en godsdienstige vereniging zijn in het internationaal, Europees en nationaal recht voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden erkende rechten,
– de beginselen van het lekenkarakter van de staat, scheiding en onafhankelijkheid van staat en kerken, gelijkheid en niet-discriminatie tussen burgers en bijgevolg tussen de verschillende godsdiensten en kerken ten grondslag liggen aan democratie en rechtsstaat,
– de Europese Unie, tevens met het oog op de uitbreiding, een verzameling is van burgers van verschillende nationaliteiten, herkomst, talen, ras en godsdiensten of geloven, die het gemeenschappelijk doel onderschrijven van vrede, vooruitgang en welvaart voor allen,
verzoekt de Conventie en haar leden alsook de Raad en de nationale regeringen en parlementen,
– ervoor garant te staan dat in de toekomstige Europese Grondwet geen directe of indirecte verwijzing naar een specifieke godsdienst of geloof wordt opgenomen,
– garant te staan voor de vrijheid van godsdienst, verandering van godsdienst, het uitoefenen van de godsdienst in een cultus en godsdienstige vereniging, met de beginselen van het lekenkarakter van de staat, scheiding en onafhankelijkheid van de staat en de kerken.”
Je kunt deze petitie lezen en tekenen op http://www.radicalparty.org/lay_europe/form.php