decode mp3 to wav linux language nl language nl?

Via blogs over blogs (ongelofelijk hoe populair die zijn) en over seo ben ik op http://www.wordsfinder.com/traffic.php gekomen. Na wat spelen daar ben ik tot de conclusie gekomen dat de keywords “decode mp3 to wav linux language nl language nl” me heel wat traffiek zouden kunnen opleveren. Dat ik plots enkele duizenden of zelfs maar honderden rippers per dag over de vloer zou krijgen, durf ik sterk betwijfelen, maar omdat het hier inderdaad niet altijd over borsten en billen moet gaan, een korte howto over het omzetten van mp3 in wav’s in Linux met de lame, mpg321 en ffmpeg.

ht is killing music .. and it’s about time too (hattip the ex)lame
Lame (“LAME Ain’t an Mp3 Encoder“!) is een MP3 encoder en decoder. Vanop de linux command line kun je een mp3 omzetten naar wav met volgende opdracht:

$ lame –decode Surfin__USA_edited.MP3 Surfin__USA_edited.wav

De optie die het hem hier doet is decode en daarover vind je in de lame man-page:

–decode
Uses LAME for decoding to a wav file. The input file can be any
input type supported by encoding, including layer II files.
LAME uses a bugfixed version of mpglib for decoding.
If -t is used (disable wav header), LAME will output raw pcm in
native endian format. You can use -x to swap bytes order.
This option is not usable if the MP3 decoder was explicitly dis-
abled in the build of LAME.”

mpg321
mpg321 (“mpg321 is a Free replacement for mpg123, a very popular command-line mp3 player”!) kan dat ook probleemloos en vooral heel snel in vergelijking met lame (zelfs op mijn dsl in qemu op windows):
$ mpg321 Surfin__USA_edited.MP3 -w Surfin__USA_edited.wavUit de mpg321 man-page:

-w N, –wav N
Write to wav file N instead of using the audio device. This option
will be preferred if –cdr or –au are specified too. Specifying ‘-‘ for N
will cause the file to be written to standard output.”

ffmpeg
ffmpeg is een heel ander paar mouwen. Niet omdat ffmpeg mp3’s niet in wav’s zou kunnen omzetten, wel integendeel: ffmpeg kan 10-tallen types audio- en videobestanden converteren naar bijzonder veel andere formaten. Soit, om onze Engelse Beach Boys uit hun mp3 op de wav(-es) te krijgen doen we:

$ ffmpeg -i Surfin__USA_edited.MP3 -ar 44100 ffmpeg-Surfin__USA_edited.wav

En vraag me niet waarom, maar ik kreeg dat toch wel niet aan de gang zekers? Het lijkt erop dat ffmpeg over een fout in het bronbestand valt waar lame en mpg321 geen problemen mee hadden. Een andere mp3-sample gezocht (van de nieuwe Nine Horses CD) en dat werkte idd wel prefect:

$ ffmpeg -i 02.mp3 -ar 44100 02.wav

Aangezien ffmpeg zoveel bestandsformaten en audio- en video-codecs aankan, verwijs ik je graag verder naar de ffmpeg documentatie. En blijf er met uw vuile fikken van als ge enkel “van mp3 naar wav” wilt doen, mpg321 of lame volstaan ruimschoots!
Misschien besluiten met de -licht ontmoedigende- opmerking dat lame, mpg321 en ffmpeg niet noodzakelijk op uw linux-systeem staan en dat, zelfs als ze er staan, mp3-decoding niet persé zal werken. Alles hangt af van de Linux-distributie die je gebruikt en op welke manier de makers lame, mpg321 of ffmeg gecompileerd hebben.
En ik ben benieuwd of hier nu horden googlers op af zullen komen vliegen 😉