Terug naar de command line!

ms word screenshotMijn echte fans weten het al, ik ben zelfverklaard lid van de Kerk van de Penguïn en aspirant Command Line Ridder. De command line (CLI) is misschien niet de meest vanzelfsprekende user interface, maar het is schier onmogelijk om de ongelofelijke kracht van taal (want daar gaat het op de command line over) om te zetten in een visuele representatie. En het lijkt erop dat taal als ‘aanstuurmechanisme’ aan een comeback toe is!
De kracht van taal
Is het toeval dat de bekendste internet-applicatie (Google eh pippo, niet Second Life) puur op basis van taal werkt? Waarom is desktop search één van de belangrijkste functionaliteiten in Windows Vista (en daarvoor al in Mac OS X Spotlight en in Google Desktop)? Omdat taal een ongelofelijk krachtige manier is om software aan te sturen. Een meer traditioneel CLI voorbeeld misschien nog; om de hostnames van alle unieke bezoekers van deze blog te vinden die mijn babelfish-vertaling-hack gebruiken (en dat zijn er niet bijster veel, waar zijt ge eigenlijk mee bezig Goossens?), plak ik de in- en output van enkele commando’s met een paar pipes aan elkaar tot ik iets als dit heb:

grep babel wwwlogs/e-cafe.be | grep 302 | cut -f 1 -d ” ” | sort | uniq | nslookup – | grep “name = “

Et voila, daar staan ze alle twee. Dat kan natuurlijk ook in een grafische gebruikers omgeving (een GUI), met pakweg MS Excel. Maar daar ben je dan wel echt net iets langer mee bezig (ik tel een 10-tal stappen, van het openen van Excel over het importeren van de data met de wizard en het toepassen van 3 filters tot het scripten van de nslookup).
GUI vs CLI
Maar dit is niet de zoveelste anti-MS blogpost, in Mac OS X en zelfs in al die Linuxen is de grafische user interface ook de de facto omgeving. Shell-scripten (bat-files! cmd.exe!) kan ook in Windows en wat meer is, Microsoft heeft onlangs PowerShell uitgebracht (gratis te downloaden) waarmee ze -in eerste instantie voor sysadmin-taken- volop voor de kracht van de CLI gaan. Nee, het gaat me hier eigenlijk over het feit dat een grafische interface, met die mooie icoontjes en geneste menu’s, in bepaalde gevallen eigenlijk minder gebruiksvriendelijk en productief is. Zoals een niet-grafische interface voor bepaalde taken (bv. het bewerken van foto’s) ook minder geschikt is. En -hier komt mijn langverwachte pointe- dat een hybride vorm van een GUI en een CLI ons op dat vlak misschien de toekomst is.
Best of both worlds
Enter Humanized. Dit klein Amerikaans bedrijf werkt verder op basis van de concepten van de inmiddels overleden Jef Raskin. Raskin was het brein achter de Macintosh en besteedde de laatste jaren van zijn leven o.a. aan Archy, een radicaal andere user interface. Eén van de eerste producten van Humanized, Enso Launcher, brengt een paar van de concepten van Archy nu naar Windows. And I love it!
enso learn as screenshot (from the humanized site)Eenmaal de “30-days free trial version” van Enso Launcher geïnstalleerd, is je shift-lock (ofte caps-lock) weggekaapt door de software (good riddance). Met die toets activeer je vanaf nu Enso om alle software op je computer op te starten door ‘open <programmanaam>’ in te tikken. Enso kent al je software al en zal, aan de hand van de letters die je invult, suggesties doen die je met de cursor-toetsen kunt selecteren (beetje zoals Google Suggest). Maar er is meer; je kunt Enso nieuwe commando’s leren (ik moet bv. enkel “open wr” typen en “write blog” te selecteren om hier te komen schrijven, of “open kcrw” om naar het fantastische kcrw te luisteren), je kunt via Enso een window (of tab in een browservenster) naar voor halen, Enso kan rekenen maken (klinkt stom, maar is eigenlijk best handig), geselecteerde tekst omzetten in lower- of uppercase, copy/pasten, googlen, …
Dat de Launcher maar het tipje van de Enso-ijsberg is, blijkt uit de presentatie die Asa Raskin op de Google campus gaf onder de titel “Death of the desktop”. Wie tijd heeft (het duurt algauw toch een uur en half, maar ) kan die hier bekijken.
Browsers?
mockup of bookmarks and search (from the google labs blog) Wie op de tags bij dit artikel let, heeft misschien al gezien dat ik dit ook onder ‘browser’ heb gecatalogeerd. Waarom? Wel, ik las op de Firefox Labs blog dat men daar overweegt om bijvoorbeeld de search-box op die manier te ontsluiten en om tekst-gebaseerde bookmarking te introduceren. Als ik kijk naar de chaos in mijn diep geneste bookmarks-folder, dan kan ik me het voordeel levendig inbeelden. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd!