Wetenschapsquiz bewijst: ik ben on-ge-lo-fe-lijk slim!

resultaat standaard wetenschapskwisjeDe resultaten van allerhande kwisjes en testjes zijn altijd leuk om het eigen ego online te strelen en zijn dus een populair onderwerp op blogs. Naar aanleiding van de constatering (door Eos) dat het maar droevig is gesteld met de wetenschappelijke kennis bij onze jeugd, heb ik -zoals andere bloggers me dat al voordeden- op de site van De Standaard aan de wetenschapsquiz meegedaan.


Tot mijn grote opluchting kan ik U meedelen dat het met mijn wetenschappelijke kennis niet slecht gesteld is. Meer nog, ik scoor met mijn 93% betrekkelijk veel hoger dan de gemiddelde Belg (58%), Vlaming (60%) en oudere jongere (ofte 35-44 jarigen, 60%).
Over de formulering van sommige vragen is er overigens wel discussie; “aap” versus “aapachtigen” bijvoorbeeld en over verbrandingsmotoren met injectie en de af- of aanwezigheid van een carburator in dat geval. Of hoe de vraagstelling in een wetenschapsquiz niet altijd even precies en wetenschappelijk is. Laat dat de pret echter niet drukken; beantwoord 28 vragen en post uw resultaat hier in de comments of op uw eigen blog (evt. met trackback), dan kunnen we ons gezellig gezamenlijk superieur wanen 😉