Janssens over het verlies van SP.a

janssens peinst (bron: wikipedia, foto van frank wouters)Patrick Janssens heeft een rapport klaar waarin hij het verlies van SP.a bij de afgelopen verkiezingen probeert te verklaren. VRTnieuws.net vat samen:

Die oorzaak is niet eenduidig, staat in zijn analyse. Het slechte resultaat heeft zowel met korte-als langetermijnfactoren te maken.

Op enkele heropflakkeringen na hebben de socialisten de laatste vijftig jaar met een dalende trend te maken. De basis haakte af, een poging om de partij te verbreden mislukte.

SP.A-Spirit wou zich ontwikkelen als een sociaalprogressief project dat ook onafhankelijke mensen wou engageren. Maar een aantal cruciale spelers haakte af, zodat de campagne begin 2007 terug van nul moest beginnen.

Daarnaast was het ook moeilijk om een reden te bedenken om voor SP.A te stemmen, stelt Janssens, omdat er zekerheid bestond over regeringsdeelname, “in eender welke formule”.

Janssens schrijft nog in z’n analyse dat het succes in 2003 de partij verlamd heeft uit angst om kiezers te verliezen. Tot slot zijn er ook twijfels over het uitspelen van Vande Lanotte als kandidaat-premier.

Janssens pleit ervoor dat het partijbureau na elke verkiezing een analyse moet laten opmaken van de verkiezingsuitslag.

Je kunt, indien je net als ik een teleurgestelde rooie rakker bent of als zo’n dingen je nu eenmaal interesseren, het rapport (pdf) rechtstreeks downloaden van de SP.a-website. Weet ik ook weer wat ik op de trein ga lezen …

1 thought on “Janssens over het verlies van SP.a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.