Politieke smog: haal die lege pan nog maar even van het vuur

smogalarm“Politieke smog verhindert zicht op weg naar 23 maart”, titelde Metro gisteren. Dat het niet gewoon een beetje mistig is op het politieke toneel mag duidelijk zijn, de aanhoudend vergiftigde atmosfeer laat zich inderdaad beter omschrijven als smog.

Stokebrand Reynders?
Wat hebben we de afgelopen maanden immers al niet gezien of gehoord? Reynders probeert het vuurtje van zijn verhoopte premierschap brandende te houden, maar coalitiepartners PS/CDH en CD&V lachen die ambities steevast weg. Diezelfde Reynders zou volgens De Standaard samen met Verhofstadt -en later met verkenner Van Rompuy- de groenen aan boord hebben gevraagd. Ze hoopten om Bart De Wever zo achter de netten te kunnen laten vissen, maar Vera Dua zag weinig in een voor haar te rechtse coalitie. Plan mislukt, de man met de -vooralsnog lege- pan bleef dus incontournable.

Chaos, Verhofstadt en de lege pan
De Standaard onthulde, naast de demarches van de Koning, ook veel over de chaos bij CD&V. Tijdens de besloten vergaderingen van “de reflectiegroep” (in een wegrestaurant langs de E40 of all places) viel daar vooral het gebrek aan een natuurlijke leider op. Herman Van Rompuy werd gevraagd weg te blijven, want niet onverzoenlijk Vlaams genoeg. Communautaire hardliners duwden de ex-centrum-partij daarop nog meer in de hoek waar men, met De Wevers lege pan voorbarig op het vuur, likkebaardend op dikke vissen staat te wachten. De onmachtige Leterme belandde van de weeromstuit (of was het dan toch honger?) in het ziekenhuis; hoge bloeddruk, ontstekingsremmers en daardoor interne bloedingen aan het maag- en darmstelsel. Liet de zelfverklaarde Keizer van de Vlaamse ontvoogding zich dan echt vloeren door stress en maagzweer?

Uit een peiling van Le Soir en RTL-TVI bleek alleszins dat de hoogdagen van Leterme al weer voorbij zijn, zelfs in Vlaanderen. Want dat de Franstaligen onze man uit Ieper niet echt zien zitten als Premier viel nog wel te verwachten, maar dat hij nu ook in zijn Heimat al terug de duimen moet leggen voor rivaal Verhofstadt, dat moet toch een kaakslag zijn. Verhofstadt, die er volgens de Standaard kort voor de eedaflegging van de overgangs-regering nog de brui aan wilde geven, is er in geslaagd zich boven het gewoel te plaatsen en lijkt voorlopig de enige politicus te zijn die wat rust kan brengen.

Het spreekt in die context boekdelen dat de NVA het nodig achtte om op 14 februari met chocolade (een lepeltje suiker, iemand?) en een paginavullende advertentie in Metro nog maar eens uit te leggen waarom een staatshervorming nodig is. Blijkbaar is Bart De Wever toch niet meer zo overtuigd van “het mandaat van de kiezer”?

Waar er rook is, moet de pan van het vuur
de lege pan van de wever. mag dat vuur nu even terug uit?Wat er nu moet gebeuren? Als er sprake is van smog, dan moeten we onze politici misschien vragen het ook even trager te doen? Afstappen van die snel opdoemende deadline, de lege pan even terug van het vuur halen, de rook laten optrekken en Verhofstadt misschien zelfs vragen de boel tot 2009 waar te nemen misschien? 40% van de 501 Vlaamse respondenten van de peiling van Le Soir/RTL-TVI dachten er -nog voor de hospitalisatie van Leterme- alleszins zo over. Maar ik weet het niet, eigenlijk. En U?

7 thoughts on “Politieke smog: haal die lege pan nog maar even van het vuur

 1. SlowMo

  Mijns inziens is na een formatie-mislukking van deze orde (en ik laat de oorzaken daarvan in het midden) de enige redelijke oplossing herverkiezing.

  My 2 cents.

  Reply
 2. futtta Post author

  De vraag is of nieuwe verkiezingen echt iets kunnen veranderen aan de patstelling tussen Vlaamse en Franstalige partijen, die voor een groot stuk juist het gevolg was van tijdens de voorbije kiesstrijd ingenomen posities. De kans dat iemand zich in de campagne zou gooien met een gematigder programma is volgens mij quasi onbestaand. integendeel, de meeste politici zouden voor de vlucht vooruit kiezen met extremer standpunten en dus nog minder kans tot het vinden van een compromis. Dus nee, ik denk niet dat nieuwe verkiezingen persé een goeie zaak zouden (geweest) zijn.

  Nu er in de Raad der Wijzen een akkoord bereikt is voor de eerste fase van de staatshervorming, is het afwachten; kan Leterme het heft nu wel in handen nemen? Hoe zal kartelpartner NVA reageren op wat voor haar -volgens mij- nooit voldoende kan zijn? En wat als het kartel ontploft en CD&V op die manier aan belang inboet? Afwachten zeker?

  Reply
 3. SlowMo

  Hoe je het nu draait of keert, mij kun je niet overtuigen dat verkiezingen slecht zijn, tenzij je niet 100% in een democratie gelooft. Hoe een partij zich profileert maakt inderdaad uit, maar het is nog steeds de bevolking die kiest. Tenzij men niet akkoord is met wat de meerderheid van de bevolking denkt, en vindt dat de ene stem zwaarder hoort te wegen dan de andere. In mijn droomwereld zou ik de stemmen van de mensen laten wegen in relatie tot hun IQ – maar dat volledig terzijde.

  Het is inderdaad duidelijk dat met de huidige gang van zaken het kartel onder druk wordt gezet, maar dat is al aan de gang vanaf de verkiezingsuitslag, en is nu in een stroomversnelling gekomen sedert de tijdelijke regering van Verhofstadt, en met het huidige akkoord heeft NVA inderdaad niet veel keuze meer – leg dat maar eens uit aan je achterban hé.

  ps: Futtta, wiens stem zou zwaarder wegen? De mijne of de uwe :P ?

  Reply
 4. Bruno De Wolf

  “…de patstelling tussen Vlaamse en Franstalige partijen, die voor een groot stuk juist het gevolg was van tijdens de voorbije kiesstrijd ingenomen posities..”

  Natuurlijk subjectief, maar volgens mij is het vervlaamsen van de CD&V een gevolg van de patstelling tussen Vlaanderen en Wallonie.

  Het schoolvoorbeeld is natuurlijk de nachtvluchten in Zaventem. Wat hebben? 3 regeringen die een keuze moeten maken tussen economie (DHL) en ecologie (minder/geen nachtvluchten). Wat wordt er beslist? Niets. Wat is het resultaat? DHL is zit in Oost-Duitsland en de Brusselaars hebben nog evenveel last van nachtlawaai.
  Imho is het gewoon een kwestie van tijd dat een politieke partij daar munt uit slaat. Als het de CD&V niet was geweest, zou er wel een andere partij geweest zijn.

  De huidige Belgische constructie bevat verbazend weinig ‘accountability’: als er iets mis is, kan de ene deelregering altijd de schuld op de andere schuiven, die op zijn beurt weer de handen in de onschuld kan wassen. Vroeg of laat worden daar de kwalijke gevolgen van duidelijk.

  Hoe het nu verder moet? Ofwel slaagt men er nu in om de Belgische constructie te herzien en wat meer homogene bevoegdheden bij 1 instantie neer te leggen, ofwel gaan we weer naar compromissen zoals in de jaren 70 en 80 en dan hebben we over een paar jaar weer zo’n crisis als deze.

  Reply
 5. futtta Post author

  @slowmo: democratie is de minst slechte staatsvorm, zei Churchill, of dan toch iets van die strekking. dat de kiezer niet altijd gelijk heeft, in de loop van de geschiedenis nog gebleken (de regering die in 1933 in duitsland onder leiding van hitler gevormd werd door de NSDAP en de DNVP, beschikte over een democratisch verkozen meerderheid). dus nee, in verkiezingen worden niet altijd de beste keuzes gemaakt.

  @bruno: dat één en ander in mijn stellingen subjectief is, hoor je mij niet ontkennen :) en dat er een gebrek aan ‘accountability’ is, zou wel eens heel goed kunnen kloppen. het europees niveau maakt dat overigens nog moeilijker (“we moeten van europa”).

  voor de rest: ik blijf het vreemd vinden dat een betrekkelijk kleine partij als de nva, die de volledige onafhankelijkheid nastreeft, rechtstreeks (in onderhandelingen) en onrechtstreeks (via het kartel) zo zwaar weegt op de vorming van een regering voor een staat waar ze zelf dus niet in geloven. da’s een beetje surrealistisch, toch?

  Reply
 6. Bruno De Wolf

  “…dat een betrekkelijk kleine partij als de nva, die de volledige onafhankelijkheid nastreeft, rechtstreeks (in onderhandelingen) en onrechtstreeks (via het kartel) zo zwaar weegt…”

  Ja en neen. Op dit moment heeft de NVA natuurlijk meer macht dan dat ze volgens de verkiezingsuitslag verdient, maar als je eens de geschiedenis van de laatste 25 jaar bekijk denk ik dat je kan verklaren waarom. Kijk, historisch was de Volksunie goed voor zo’n 15% van de stemmen (of ook: half zo groot als de CVP). En eigenlijk is het pas nu dat de strijd om die 15% echt is losgebarsten: Spirit kan je nog moeilijk een echte partij noemen, maar LDD is een regelrechte concurrent. Bovendien is het geloof gekomen (terecht of niet) dat men met een Vlaams-conservatief programma (of je daar nu voor bent of niet) wel degelijk stemmen kan afpakken van het Vlaams Belang. Wat doet de CD&V dus: ze geven NVA een relatief groot deel van de macht, in de hoop dat de Vlaams-conservatieve overlopers (van LDD, Vlaams Belang of ergens anders) naar hen zullen komen en niet naar LDD of VB. Geloof in de groei zeker.

  Eigenlijk heeft de VLD juist hetzelfde gedaan toen ze de VU-ers Jaak Gabriels, Bart Somers, Sven Gatz, Van Quickenborne, Van Krunkelsven en co heeft binnengehaald. Die kregen direct allemaal een schoon postje, boven de mannen die binnen de VLD al jaren aan hun carriere werken. Dat was wel geen kartel, maar de ‘Vlaamse’ vleugel van de VLD kreeg relatief meer macht dan ze ‘verdiende’ op basis van stemmen alleen. De les van de VLD is wel: dat gaat goed zolang de partij vooruitgaat, maar zodra de verkiezingsuitslagen tegenvallen is het koekenbak.

  Reply
 7. futtta Post author

  tja, spijtig dat zulk een opportunistisch-strategische overwegingen zo een zware politieke, maatschappelijke en economische consequenties hebben.

  ide sp.a heeft overigens gelijkaardige ervaringen met spirit, ook al lijkt die relatie me gezonder te zijn geweest (in die zin dat de ene de andere niet gijzelde).

  kartels lijken op raketten; dat schiet stijl omhoog maar dat moet wel terug naar de aarde vallen.

  Reply

Leave a Reply to SlowMo Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.