Stop (toch eens met die onzin over) De Islamisering van Europa!

stop islamisering van ... gent?Met de film van Geert Wilders en eerder nog met de -in ons land door het VB gekaapte- betogingen van SIOE, is “de Islamisering van Europa” een begrip geworden. Eerder deze week heeft de Zwitserse rechts-populistische SVP, in een poging om de Islamitische pletwals die blijkbaar over de Alpen rolt te stoppen, genoeg stemmen verzameld om een referendum tegen minaretten te laten organiseren. Op mijn eerdere blogpost over de onzinnigheid van Geert Wilders’ Fitna, kwam er dan ook interessant commentaar. “De islamisering is toch geen mythe?” vroeg oud-collega Slowmo en LVB vergeleek Wilders’ populisme onder andere met dat van klimaat-prediker Al Gore.

Ook al doet de vergelijking tussen “Fitna” en “An inconvenient thruth” mijn groen-links hart een beetje zenuwachtig samenkrimpen, toch zijn er wel degelijk gelijkenissen. Zowel “de opwarming van de aarde” als “de islamisering van Europa” zijn immers makkelijk op te pikken, door angst gevoede modebegrippen die zich lenen tot gemakkelijk populisme. Maar wat “de opwarming van de aarde” inhoudt is anderzijds wel min of meer duidelijk. En ook al beweren sceptici dat de door Gore aangereikte oorzaken eenzijdig en politiek geïnspireerd zijn, toch wordt er over het onderwerp een wetenschappelijke debat tussen voor- en tegenstanders gevoerd, op basis van cijfers en harde feiten.

Over “de islamisering van Europa” daarentegen zijn er heel wat minder cijfers en harde feiten. Op basis van wat je her en der over het onderwerp leest of hoort, lijken vooral angst en buikgevoel te overheersen. De Islam zal Europa overspoelen! We zullen allemaal hallal voedsel moeten eten! Moskeeën zullen het straatbeeld domineren! We zullen ons moeten bekeren! Burgeroorlog! Moord! Brand!

Laat mij maar direct mijn kaarten op tafel leggen; “I don’t buy that shit“. Ja, het geboortecijfer van de allochtone bevolking is groter dan dat van “echte Belgen”. Ja, er is -zeker sinds de aanslagen van 11 september 2001- veel meer aandacht voor de Islam en haar gewelddadige en extremistische uitingen. Ja, er woedde in de pers, aan de toog en in het stadhuis een -dikwijls irrationele- discussie over bv. de hoofddoek. Ja, een generatie geëmancipeerde Europese moslims staat zelfbewuster op haar rechten en geeft critici lik op stuk. En men discussieert volop over “de aard van de Islam” en dan heb ik het niet zozeer over het ja-nee spelletje tussen Bange Blanke mannen en Naieve Linkie-winkies, maar eerder tussen Europese moslims onderling. Maar nee dus, ik zie ondanks voorgaande natuurlijke evoluties geen objectief waarneembare, continu groeiende invloed van de Islam onze West-Europese levenswijze. En ja, ik vind dus wel degelijk dat “de islamisering van Europa” een mythe is.

Betekent dit alles dan dat er niks aan de hand is, dat we rustig op beide oren mogen slapen? Absoluut niet. Op de frontlijn tussen persoonlijke religieuze vrijheden (van moslims, maar ook christenen, joden, …) en de seculiere maatschappij zullen er altijd schermutselingen zijn. De verhouding tussen die krachten is immers niet constant, elke maatschappij is een continu, natuurlijk evoluerende entiteit. Maar religieuze vrijheden zijn hoe dan ook een essentieel onderdeel van onze seculiere maatschappij waarvan -net als vrije meningsuiting- enkel de gewelddadige uitingen kunnen worden verboden. Zomaar in fundamentele vrijheden gaan hakken uit angst voor het kroostrijk gezin van de halal beenhouwer om de hoek of voor die 2 minaretten die Zwitserland rijk is, heeft niets met de strijd tegen “de islamisering” (of tegen het vluchtige spook terrorisme) en alles met door angst gevoed plat populisme te maken en dat kan alleen tot verstarrende polarisatie leiden. Stop nu dus maar met die onzin over De Islamisering van Europa, “will ya”?

8 thoughts on “Stop (toch eens met die onzin over) De Islamisering van Europa!

 1. sas

  ik kan het niet meer dan eens met je zijn op dit vlak; massahysterie, ‘door angst gevoed plat populisme’ zoals jij het zo mooi verwoordde. Angst maakt mensen irationeel. Zoals het feit dat als je de burger vraagt hoeveel allochtone inwoners zijn stad heeft hij dit meestal 5 tot 10maal het reële cijfer zal schatten (of zoiets).
  jaja, het valt allemaal wel mee ;-)

 2. SlowMo vanuit de ardennen

  Sas,

  Schat jij eens het aantal allochtone kinderen in mijn dochters klas (1e kleuter) vorig schooljaar. Noem maar een percentage..

  en Futtta, jij gaat wel kort door de bocht als je alle meningen rechts van de jouwe bij de populisten rekent.

 3. frank Post author

  @slowmo; ik omschreef niet alle meningen rechts van de mijne tot de populisten, ik stelde enkel dat politici die zonder dat ze met echte feiten en cijfers komen over ‘de islamisering van europa’ hebben, populisten zijn. er zijn er heel wat die (een beetje of veel) rechtser zijn dan ik, die niet met die onzin meekwekken. en er zijn tenslotte ook linkse populisten, so … :)

 4. SlowMo

  @Sas,

  Oostende, op 2 km van het centrum.

  Sorry voor de late respons.. ‘t is verlof hé.

 5. SlowMo

  Hoger.

  (Ik ga wel eens gaan zoeken naar exacte cijfers – kwestie van toch niet uit mijn nek te gaan l****n).

  Maar eh 30% is hoedanook toch ook al veel hé, of was dat een sarcastische gok?

 6. sas

  je ‘intonatie’ gaf eigenlijk al grotendeels weg dat het een hoog percentage was maar ik wilde voorzichtig zijn.
  en sarcasme is mij vreemd :)

Comments are closed.