Stop software patents

Really, sign this petition
stopsoftwarepatents.eu petition banner
If in doubt, just check out some of these European software patents;

  1. Webshop: Selling things over a network using a server, client and payment processor, or using a client and a server – EP803105, EP738446, EP1016014
  2. Order by cell phone: Selling over a mobile phone network – EP1090494
  3. Shopping cart: Electronic shopping cart – EP807891
  4. Adapt pages: Generate different web page depending on detected device – EP1320972
  5. Related results: Show related results if customer likes the current ones – EP628919

So stop coding that fancy webapp now and go sign that petition!

Put your WordPress-categories back in the tagcloud

When blogging, tags and/or categories allow you to classify your posts. The taxonomy you create that way, allows searchbots (and human readers) to better understand what the post is about and to find related posts.
category cloud widget config screenshotEver since the release of WordPress 2.3 (in sept. 2007), you can specify both categories and tags for your posts. More or less following the ideas put forward by Lorelle-on-WordPress, I use categories as the main classification-method (putting posts in a hierarchical, directory-like structure) and add one-off keywords as tags. The only disadvantage: as tags are one-offs, the default tagcloud-widget in WordPress generates a dense put useless heatmap.
If you’re in the same situation, you might benefit from this little WordPress-plugin I wrote (well, …copy/pasted, actually, 80% is code straight from the original WP-tagcloud widget) to solve my tagcloud-woes. Once unzipped in your plugins-folder, “category cloud” will provide you with a widget which can not only generate a “tagcloud” or a “catcloud”, but also a “cat-and-tagcloud”. And because the default “general”-category might skew your catcloud-results or because you might prefer to have that NSFW-tag not show up, you can exclude tags and categories from being shown as well by entering their ID in the appropriate input box.

Firefox3 honouring MSIE security zones, downloads blocked

A few weeks ago my wife complained she couldn’t install software on her WindowsXP-laptop any more. When doubleclicking the downloaded application, she got the errormessage “This is not a valid win32 application”.
Earlier today I had the same problem when trying to install Putty, so I tried downloading the file again and noticed the following error in my FF download manager:

This download has been blocked by your Security Zone Policy

(or “deze download is geblokkeerd door uw beleid voor beveiligingszones” in Dutch)
After having frantically searched for “Security Zones” in FF own configuration-screens, I turned to Google only to find out that this setting is actually managed in the MSIE configuration UI. So to enable Firefox to download executables, I have to change MSIE-configuration (which I did)? Weird to say the least.

SP.Anciaux; partij spartelt tegen

Dus Caroline Gennez en den Baard voerden de “Partij” in sp.a af om een handvol “Progressieven” binnen te halen en zijn nu verwonderd dat de partij tegenspartelt? Misschien hebben ze soortgelijke plannen met de “a” in de naam; een handvol ACW”ers, oud-Agalevers en andere Alternatievelingen staan ongetwijfeld te drummen om ook een letter te krijgen.
Dergelijke minimalistische verruimingsoperaties bieden echter weinig meerwaarde. Integendeel, de sp.a verliest op die manier verder van haar eigenheid. En is die wazige positionering niet juist één van de redenen voor de slechte resultaten bij de verkiezingen in 2007 en in de opiniepeilingen?
Mag ik daarom een tegenvoorstel doen? Laat die gedemodeerde “a” terug vallen en voer als SP (“Socialistische Partij” of “Socialistisch Progressieven” als U dat echt wilt, zolang het maar “Socialistisch” is) keihard oppositie tegen de sociaal-economische politiek van deze regering. Als Johan, Caroline en Bert zich daar niet in kunnen vinden, mogen ze gerust een stapje terugzetten. Dan mag één of andere oude bulldog wat mij betreft gerust nog even uit zijn kot komen.

Browserless twaddle; Facebook plugin for Pidgin

If you’re using Facebook, you’ve probably already tried out its chat functionality. Yet another browser-based chat, only available when on Facebook, right? Except there’s this great plugin for the open source, cross-platform, multi-protocol IM-client that is Pidgin. Just add Pidgin-facebookchat to your plugins and you can chat with Facebook-friends the same way you chat with all your Google Talk-, MSN- or AIM-buddies. Nice work guys!

facebook pidgin plugin screenshots

And for the Twitter-loving Pidgin-users; maybe this Twitter-plugin works for you?

Voorspellingen 2009: browser-oorlog, ook mobiel

ballmer vs jobs: mobile (and/or) browser war (from iphoneblog.com)Naar aanleiding van de publicatie van de voorspellingen van 20 online experts door Netlash, zijn dit enkele van mijn verwachtingen voor het web in 2009;

  • Uw job als (front-end) webdeveloper (of tester) wordt er door de grotere concurrentie tussen browsers niet eenvoudiger op. Ge zult niet alleen moeten ontwikkelen voor Internet Explorer (het nieuwe IE8, maar ook nog altijd voor het verwenste MSIE6 en voor versie 7 natuurlijk) en Firefox, maar ook voor Safari en Google Chrome. Samen zullen deze Webkit-gebaseerde browsers eind 2009 immers tot 15% van de browsermarkt pakken (nu al 9%), tegenover 25% voor Firefox (nu 21%) en pakweg 60% voor (MS)IE (nu nog 68%). Gelukkig zult ge wel iets meer kunnen terugvallen op standaarden (MSIE6 buiten beschouwing gelaten) en zullen componenten als JQuery, YUI of Dojo uw cross-browser inspanningen blijvend verlichten.
  • Bling-developers mogen die dure cursussen Silverlight en JavaFX annuleren, Adobe blijft immers oppermachtig met Flash en -ondanks de gigantische hype in 2008 in veel mindere mate- met het nauw verwante Flex. 2009 zal overigens niet het jaar van Flash op mobile zijn. Een volwaardige versie van Flash voor GSM’s zal immers pas op het einde van het jaar uitkomen en zal dan nog enkel vlot werken op smartphones met ARM Cortex gebaseerde processoren, die nu ook nog niet te koop zijn.
  • Webagencies staan voor een belangrijke uitdaging; “mobiel internet” groeit (mede dankzij krachtige Webkit-gebaseerde mobile browsers) zowel aan vraag- als aanbodkant en kosten-bewuste klanten zullen convergentie tussen hun mobiele en hun “gewone” website hoog op het verlanglijstje hebben staan. Mobiel web wordt dé groeipool, ge kunt dus maar beter mee zijn, zowel functioneel (“mobile usability“) als technisch (er is meer dan Mobile Safari, niet iedereen heeft een uitgebreid toetsenbord en device-dependant rendering is een moving target).

En voor een recessie tenslotte, heb ik in 2009 echt geen tijd. U ook niet, toch?

Onbeleefd met blues

Daar zitten we dan, goeie vrienden gezellig rond de steengrill, glaasje wijn bij de hand. In de CD-speler een paar jazz-verzamelaars, mooie muziek om overheen te kletsen. Tot een blues z’n plaats opeist. Ik word een beetje stil en sta dan onbeleefd, zonder iets te zeggen op van tafel, kijken naar het CD-doosje. En voor ik het weet zit ik (finaal asociaal) aan de computer en op YouTube vind ik dit pareltje;


Billy Billie Holiday met wat blijkbaar een all-star jazz-band was. Maar vooral; mooi dat dat is!