Blog Action Day 2009: klimaat-twijfel?

Het was een paar dagen geleden toch weer warm voor de tijd van het jaar, niet? Dat ziet er potverdorie niet goed uit voor onze ijskappen, nog even en het water staat ons helemaal tot aan de lippen. Armageddon, dan toch nog, ik had de Getuigen nooit de rug mogen toekeren! Maar als we nu allemaal héél erg ons best doen, als Amerika en China zich eindelijk achter Kyoto (of Kopenhagen) scharen, misschien, héél misschien komt het dan allemaal nog goed?

Nee, ge ziet het, ik ben niet één van die mensen die vrolijk panikeren over hoe ons klimaat bijna finaal naar de kloten is en over hoe we dat allemaal aan onszelf te danken hebben, of dan toch zeker aan de industrie, aan Amerika en aan Bush Jr. persoonlijk.

Maar
kernenergie is verrijkend voor electrabel en de franse staatskasMaar dat betekent niet dat er volgens mij geen vuiltje aan de lucht is. Er loopt wel degelijk iets verkeerd met milieu en klimaat en dat is denk ik ten minste gedeeltelijk te verklaren door onze collectieve hyper-activiteit. En als ik -we blijven simplistisch- moet kiezen tussen meer of minder CO2, dioxines of andere residuen van onze menselijke doe-drang, dan moogt ge voor mij dus gerust een streepke bij “minder” zetten, ook al geloof ik niet dat we daarmee de veronderstelde toorn van (schrappen wat niet past) God, Moeder Natuur of het Lot kunnen afwenden. Nu ik het toch over klimaat verandering heb tenslotte nog dit: omdat het zo moeilijk kiezen is tussen de pest (co2) en de cholera (kernenergie), vind ik het bijzonder spijtig dat de -misschien ambitieuze- beslissing om de oudste en kleinste kerncentrales vanaf 2015 te sluiten, nu door de huidige regering -toenmalig coalitiepartner OpenVld incluis-  terug uitgespuwd wordt.

Zo, daar hebt ge het. Een handvol niet onderbouwde meninkjes over mens, milieu en klimaat, in amper 3 paragrafen. Daarover moest ik van mijn linkse kerk vandaag immers bloggen, want het is Blog Action Day, over één van onze stokpaardjes dan nog! Soit, plicht vervuld, tot volgend jaar dan maar weer?
easy going solarcharger TYN91
Of wacht!
“Blog Action day”, misschien moet ik dan ook echt iets doen voor het klimaat? Zoals bijvoorbeeld deze zonne-energie batterijlader (“met baanbrekende MSPT-technologie“) voor mijn HTC Hero kopen? Wauw, dat zijn zelfs niet twee maar drie vliegen in één klap; ik heb er een leuke gadget bij, ik doe iets voor het milieu en ik kan m’n lezers op deze feestdag voor blogs en klimaat uitnodigen om ook zo’n zonne-energie hebbeding te kopen. Als we met genoeg zijn, is die klimaattop in Kopenhagen misschien zelfs niet meer nodig? En anders houden we er toch nog een korting voor een gezamenlijke aankoop aan over. Doet ge mee? Ik lees het wel, in de commentaren.

9 thoughts on “Blog Action Day 2009: klimaat-twijfel?

 1. Philip Paeps

  Ik ben ook een nogal groene jongen (ik heb net voor een aanzienlijk bedrag CO2 “offsets” gekocht om mijn heen-en-weer gevlieg een beetje te compenseren, rij niet met de auto, etc etc) maar over kerncentrales verschil ik toch grondig van mening met de gemiddelde groenen.

  Kerncentrales zijn in sé de “properste” manier om energie op te wekken. De twee problemen met kerncentrales zijn het afval en de veiligheid. Er staan rijen academici te popelen om die problemen op te lossen maar die mensen moeten daar wel funding voor krijgen. Voorzie voldoende financiering voor nucleair onderzoek over een periode van vele jaren en de twee problemen zijn de wereld uit.

  Het groene standpunt om kernenergie linea recta te blokkeren is kinderachtig en ondoordacht.

  Reply
  1. Martijn

   Ik heb het niet zo hoog op met “klimaatdeskundigen” en dies meer. Ik ben er namelijk van overtuigd dat men niet met 100% zekerheid kan zeggen dat het klimaat nu abnormaal is (ijstijden anyone?), en dat we niet gewoon in de opwaartse beweging zitten momenteel.
   Ik ben echter wel van mening dat de kerncentrales dicht moeten, en liever nog gisteren dan vandaag. Moet er een tweede grote Europese kernramp gebeuren voor we beseffen wat voor waanzin dit is? En ik geloof niet dat die problemen fundamenteel op te lossen zijn.
   Er moet zo snel mogelijk zo veel mogelijk geinvesteerd worden in alternatieve energiebronnen, zodanig dat die alternatieve bronnen voor iedereen haalbaar worden, en niet enkel voor degenenen waarvan het huis al afbetaald is.

   Reply
   1. Philip Paeps

    *Elk* probleem is fundamenteel op te lossen. Het probleem van kernafval en veiligheid van kerncentrales sleept gewoon aan omdat kernsplijting de conotaties van kernwapens en kernrampen met zich meedraagt waar veel mensen (waaronder jij) niet voorbij willen/kunnen zien.

    Met kernsplijting kan uit heel weinig resources heel veel energie opgewekt worden en dit op een relatief schone manier. Er moet wel voor gezorgd worden dat de vele energie op een gecontrolleerde manier wordt opgewekt en dat het weinige afval op een veilige manier kan worden geprocest.

    Op beide problemen kan zeker een oplossing gevonden worden. We hebben mensen naar de maan en naar de ruimte gestuurd. Dat heeft veel geld gekost en het is gelukt. Kernenergie veilig doen gaat ook veel geld kosten.

 2. frank Post author

  Allereerst thanks for sharing guys!

  @Philip, eerst in het algemeen: je redenering lijkt op het eerste zicht super-rationeel. Maar is je uitgangspunt dat de wetenschap elk probleem op kan lossen, eigenlijk niet juist irrationeel, op het randje van het religieuze zelfs?

  En specifiek; je kunt bezwaarlijk stellen dat kernenergie of het probleem met veiligheid en afval nieuw is? De hoeveelheid tijd, geld en energie (no pun intended) die naar onderzoek gegaan zijn moet gigantisch zijn? Zou -ten minste een deel van- geld voor research naar veilige kernenergie niet beter in verder onderzoek naar alternatieven gaan?

  @Martijn: moeten we, zelfs als er geen absolute zekerheid bestaat dat onze co2-uitstoot aan de basis van de klimaatsverandering ligt, toch niet op veilig spelen, zeker als dat los van de mogelijke klimaats-impact gewoon beter voor het milieu is?

  Reply
 3. Philip Paeps

  Ik beweer zeker niet dat het probleem nieuw is. Ik stel enkel vast dat er niet veel research gebeurt om die problemen op te lossen. Dat is een financieel probleem.

  Verder ben ik het ook helemaal met je eens dat funding voor andere energiebronnen belangrijk is. Een woestijn vol met zonnepanelen leggen kan niet de bedoeling zijn. Dat moet beter kunnen.

  Ik ben het echter niet met je eens dat er geen funding naar nucleair onderzoek mag gaan, en dat alternatieve energie de enige oplossing mag zijn. Ik blijf ervan overtuigd dat nucleaire energie de schoonste en efficientste manier van energie opwekken is. Het is tevens ook de meest schaalbare op dit moment.

  Reply
 4. Dries Bultynck

  Leuk dat er nog Vlaamse mensen schrijven voor Blog Action Day. Ik heb ook iets geschreven maar dan in ‘gebroken’ Engels en over electrische auto’s.

  http://driesbultynck.wordpress.com/2009/10/15/blog-action-day-2009-electric-cars/

  Wat het sluiten van kerncentrales betreft is dat gewoon niet haalbaar. Trouwens het idee en de oplossing mag nog zo goed zijn als die wil maar als de politiek niet mee wil, is het een verloren zaak denk ik. Mss heel algemeen maar bepaalde zaken zijn gewoon contractueel en financieel onhaalbaar om zo maar even kerncentrales te sluiten en andere oplossingen te gebruiken. Er is geen geld voor.

  Mss even los van de energiebronnen maar eerder iets over die CO2. Ik had ergens gelezen dat door op bepaalde plaatsen in de wereld al teveel bomen gepland worden die zelf al meer CO2 produceren door de vallende bladeren in de herfst dan de vervuiling op die plaats. Waar ik dat precies gelezen heb, weet ik niet meer maar ik was ff geschrokken. Kan wel waar zijn eigenlijk.

  Reply
 5. frank Post author

  @philip: heb een beetje gegoogeld en volgens de stats van het IEA gaan de grootste sommen R&D-geld wel degelijk naar research voor kernenergie (data voor de 28 landen die lid zijn);

  tussen 2000 en 2007 ging er jaarlijks ongeveer 3300 miljoen euro stelselmatig naar r&d voor kernenergie, zowel voor kernsplitsing (met oa ‘passief-veilige’ en ‘4de generatie’ centrales) als voor -het nog steeds futuristische- kernfusie

  voor hernieuwbare energie is dat bedrag beetje bij beetje gestegen van 625 in 2000 tot 1140 nu, maar dus wel degelijk substantieel (als in 3X minder) lager.

  de details vind je op http://wds.iea.org/WDS/TableViewer/dimView.aspx?ReportId=1039 (user GUEST pwd GUEST)

  @dries; het was niet de bedoeling van de toenmalige paarse regering om alle kerncentrales in één klap te sluiten in 2015, maar om de kleinste -en oudste- vestigingen vanaf 2015 te sluiten en om in tussentijd extra te investeren in alternatieven (hernieuwbare bronnen zoals zon en wind maar ook in efficiëntere bio-massa an aardgascentrales als ik het goed voor heb).

  en dat van die vallende bladeren; daar zijn wel meer mensen aan gestorven, maar of dat wel waar kan zijn is een andere discussie ;-)

  Reply
 6. Martijn

  @philip: je zegt “*Elk* probleem is fundamenteel op te lossen”. En toch is er nog geen remedie tegen kanker. Of tegen de honger in de wereld. Of tegen AIDS, of tegen… Moet daar niet veel meer tijd en geld in gestoken worden dan in research naar kernenergie? Kernenergie die we, mits een juiste aanpak, helemaal niet nodig hebben (m-wkk iemand? zonnepanelen iemand? windturbines iemand?).

  Reply
 7. Dries Bultynck

  @frank; vanaf 2015 maar volgens mijn zal dat weer niet gebeuren hoor. Die kleine kinderen in de regering zijn soms meer bezig met hun ego te verdedigen ipv hun standpunten. Afwachten dus.

  Je moet ook rekenen dat de nood aan productie van stroom enorm toe neemt omdat mensen er gewoon hun ****** aan vegen om op te letten met hun verbruik, idem voor ons olieverbruik. Nadeel : eenmaal je een bepaalde hoeveelheid stroom nodig hebt, zullen er weinig met minder tevreden zijn.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.