As found on the web (October 27th)

generic (feed #49)
generic (feed #49)
blog (feed #46)
generic (feed #49)
facebook (feed #40)
frank Frank voelt zich een beetje dom als hij ziet hoe half Vlaanderen plots rechercheur, aanklager, verdediging, rechter en jurylid met buitengewone kennis van (moord-)zaken is geworden..
facebook (feed #40)
frank Frank is nu ècht een man van middelbare leeftijd; deze nacht met geblokkeerde rug (en een zoveelste appelflauwte) de ziekenwagen in gemoeten. al terug thuis, maar moet rusten en haffels pillekes nemen ….
generic (feed #49)
blog (feed #46)