As found on the web (November 17th)

blog (feed #46)
frank published Heulen met de vijand.
youtube (feed #51)
blog (feed #46)
facebook (feed #40)
frank Frank kijkt zodadelijk naar de laatste start van het spannendste f1-seizoen in 10-tallen jaren, spannend!.
youtube (feed #51)