Some resources about PHP on App Engine

There isn’t a whole lot of documentation about running PHP on Google App Engine to be found, but these links may be helpful (in a “note to self: I should try this when I find the time” kind of way):

If you stumble on these pages because you’re thinking about creating and deploying a PHP application on Google App Engine, you should take into account that although Quercus looks promising, there are bound to be bugs that you’ll sooner or later run into. There are, for example, issues with determining file length and there are problems with variable referencing in some rare/ complex cases. You have been warned! 😉

As found on the web (June 15th)

generic (feed #49)
blog (feed #46)
facebook (feed #40)
frank Frank het verschil tussen een kast uit leenbakker en ikea? de montagehandleiding, maar een echte man heeft dat toch niet nodig. nu enkel nog een functie voor dat laatste scharnier verzinnen :-D..
facebook (feed #40)
frank Frank vloeken op facebook omdat ik -ondanks de optie- niet de status-updates van al m’n fb-vrienden zie..
facebook (feed #40)
frank Facebook-Syndizierungsfehler.

Google App Engine project template for PHP (with Quercus)

So you’re a wanna-be developer who’d love to deploy in the cloud, but you only  “know” PHP? Well, as you might already have read elsewhere Caucho, the company behind Resin, has a 100% Java GPL’ed implementation of PHP5 called Quercus that can be used to run PHP on GAE. It took me some time to put the pieces of the puzzle together, but in the end it’s pretty straightforward.
From scratch to a deployed webapp in 7 steps:

  1. Download & install the Google App Engine SDK
  2. Download this GAE project template for PHP and unzip it in the root of the SDK directory as  projects/phptemplate/
  3. Put your PHP-files in projects/phptemplate/war/ (you probably want to overwrite index.php and remove phpinfo.php)
  4. Test you application locally with dev_appserver as described here
  5. Login on https://appengine.google.com/ and register a new application
  6. Put the app id from (5) in projects/phptemplate/war/WEB-INF/appengine-web.xml, between the <application>-tage
  7. Upload your application as described here: appcfg –enable_jar_splitting update <path-to-war> (–enable_jar_splitting is needed as the WEB-INF/lib/resin.jar is rather big)

And there you have it, your very own PHP-app on GAE! Check out the Quercus info on  on how you can access Java components from within you PHP-code, it might come in very handy to use GAE’s Java API’s for the datastore, queues and all those other goodies!
(Disclaimer: while this here template seems to work, I can’t make any promises or provide any kind of warranty.  As soon as you download it, you assume all responsibilities for any problems you might cause to the Internet, GAE or the Ozone-layer.)

As found on the web (June 8th)

blog (feed #46)
frank published Het genie in Elvis.
generic (feed #49)
generic (feed #49)
generic (feed #49)
generic (feed #49)
frank posted Doom on the Web.
generic (feed #49)
frank posted The Cloud.
generic (feed #49)
youtube (feed #51)
facebook (feed #40)
frank Frank zegt m’n vijf-jarige dochter tijdens het instoppen; "ik haat musten bieper". gehoord van klasgenootjes met oudere zussen, ongetwijfeld, ik durf wedden dat de volgende generatie biebers wel op haar goedkeuring zullen kunnen rekenen..
blog (feed #46)
generic (feed #49)
generic (feed #49)

Nonkel Domien & het einde van Six Feet Under

Gisteren met veel plezier én een ferme krop in de keel naar de laatste afleveringen van “Six Feet Under” gekeken. In het echte leven ben ik minder emotioneel en met de dood heb ik nog niet veel te maken gehad, maar toon me een sterk verhaal in sfeervolle beelden met wat mooie muziek eronder en ge hebt me bijna aan het blèten:

Six Feet Under Final Soundtrack - YouTube.mp4

Ik had de nacht ervoor nog over m’n overleden Nonkel Domien gedroomd, over de grootnonkel zoals ik hem in 1995 de laatste keer gezien heb. Tante Bertha was al een paar jaar overleden en met haar was ook de ziel uit hun Brussels appartement verdwenen. Nonkel Domien was zonder z’n vrouw een zielige, kinderloze misantroop geworden. In m’n droom ging ik regelmatig bij hem langs, maar in de realiteit ben ik na die ene keer -hij gaf me 500 frank en vertelde later tegen familie dat ik alleen voor het geld kwam- niet meer terug geweest.
We worden geboren, we sterven en ergens tussendoor proberen we -zoals de ratten, maar daar maken ze geen mooie series over- wanhopig iets na te laten. Kinderen, misschien, of iets “hogers” als sublimatie van die reproductie-drift. Nonkel Domien noemde zichzelf “Dokter in de Haarkunde” en schreef een boek over de coiffeurs-stiel dat nooit gepubliceerd werd. En dan?

Het genie in Elvis

Elvis is een genie! “Is”, zoals in “nog steeds”. Want Costello heeft, in tegenstelling tot die pillen-poppende karikatuur van een naamgenoot, the building nog niet verlaten. Soit, zoek het maar op, de man heeft ongelofelijk mooie muziek geschreven, is een levend monument zoals er écht niet veel rondlopen.
Hoe ik daar zo plots bij kom? Wel, ergens in de jaren 80 had Tracie Young (huh?) een radiohitje met dit juweeltje:

Tracie Young on The Tube - I Love You When You Sleep

Ge hoort het, Vintage Costello! Schoon eh?

As found on the web (June 1st)

generic (feed #49)
generic (feed #49)
generic (feed #49)
youtube (feed #51)
generic (feed #49)
blog (feed #46)
youtube (feed #51)
frank liked 3 videos.
blog (feed #46)
youtube (feed #51)
frank liked 2 videos.