12 stielen en 1 geluk: werkloosheid

7 op 10 onder U vindt dat, indien ik werkloos zou zijn, ik gelijk welke job zou moeten aanvaarden. Dat blijkt toch uit een enquête van een interim-kantoor waarover ik vorige week las. Pas op, ik neem U uw hardvochtigheid niet kwalijk, ge denkt ook maar aan de  precaire toestand van onze economie en aan uw belastinggeld dat naar al die luiaards gaat. Maar mag ik U vragen om voor mij toch een kleine uitzondering te maken?
Ge moet weten, ik ben “Gegradueerde in de Toegepaste Communicatie”. Dat zegt U niet veel? Wel, mij ook niet! Ik heb met dat diploma 3 maanden interim bij een Brussels PR-bureau gewerkt. Tijdens de sjieke opening van hotel Le Méridien in Brussel besefte ik dat ik, ondanks dat propere colbert-vestje, niet thuishoorde in de PR. Blijkbaar moest ik de publieke relaties met de etende en drinkende journalisten verzorgen, terwijl ik eigenlijk gewoon stilletjes aan tafel zat en een hapje mee at. Ik heb Toegepaste Communicatie-gewijs ook nog een jaartje als freelance journalist voor “Het Vrije Waasland” gewerkt, maar dat verdiende amper genoeg om tijdens het weekend de dorst te lessen.
Buiten de “professionele communicatie”-sector heb ik evenmin potten gebroken; ik was een paar weken administratief bediende op de commerciële binnendienst van Recticel, een jaartje stafmedewerker bij de MJA en -daar komt de bekentenis- nog tijdens m’n studies ben ik met de zichtbaar succesvolle overbuur bij vrienden en familie gaan leuren met verzekeringen. Van deur tot deur lucht verkopen, ik voelde me precies terug Getuige van Jehovah.
Om maar te zeggen: ik heb in de eerste helft van de jaren ’90 best één en ander geprobeerd op de arbeidsmarkt. Maar m’n werkloosheid in 1994-95, dat was de job die echt het verschil heeft gemaakt. Want tijdens die 15 heerlijke maanden vol verveling en nietsdoenderij heb ik het internet leren kennen, via een gratis inbel-account van de RUG. Zonder die werkloosheid geen fascinatie voor dat vreemde WWW, geen IBO-tewerkstelling bij die PC winkel die ISP wilde zijn en dus geen kleine carrière als webmens.
Nee, als ik ooit terug werkloos zou zijn, laat me dan alsjeblieft rustig van uw belastingen profiteren. Ge kent me, ik zal uw geld wijselijk investeren in kennis-vergaring. Wie weet welke nieuwe microbe ik dan te pakken krijg? Onze economie (en dus uw portemonnee) kan er alleen maar wel bij varen!

As found on the web (October 26th)

generic (feed #49)
youtube (feed #51)
generic (feed #49)
generic (feed #49)
frank posted Android 4.0 added.
blog (feed #46)
generic (feed #49)
generic (feed #49)
frank shared foert….
generic (feed #50)
generic (feed #49)

Who’s re-baking my cookies?

While tinkering with JavaScript at work for a performance-optimization, we encountered an annoying cookie-related problem. We wanted to check if a certain name/value was present in the cookie and not do “complicated and unneeded backend stuff” if it was not. But that didn’t always work, because in some browsers the cookie had the secure flag set and the JS-check was done while in HTTP.

It took some time, digging and soul-searching, but it turned out to work fine for all but me. The reason: NoScript! My favorite Firefox Addon has, so I learned, “Automatic Secure Cookie Management” as a countermeasure against HTTPS cookie hijacking (by setting cookies “secure” if they’re set in HTTPS and if they contain something resembling a session-id?). And that feature indeed can break stuff.

So if you’re using NoScript and you’re running into weird cookie-related problems: try with “Automatic Secure Cookie Management” turned off, or add the site you’re on as an exception and you might be good to go.

As found on the web (October 19th)

youtube (feed #51)
frank liked 2 videos.
generic (feed #50)
generic (feed #50)
generic (feed #50)
generic (feed #50)
generic (feed #49)
generic (feed #49)
generic (feed #49)
generic (feed #50)
generic (feed #49)
blog (feed #46)
generic (feed #49)
generic (feed #50)
generic (feed #49)
youtube (feed #51)
generic (feed #49)
generic (feed #49)
blog (feed #46)
generic (feed #49)
frank shared 2011-10-18 20:54:50.
generic (feed #49)

WP YouTube Lyte 0.8.0 released

Just a quick note confirming the release of WP YouTube Lyte 0.8.0. As previously described, the main new feature is support for embedding YouTube playlists in a high-performance and accessible kind of way that is typical of this plugin.
While testing the new feature on different platforms I noticed the playlist-player only comes in Flash, so it does not work on iPads or iPhones. Or “does not work on them yet”, as YouTube’s Jeff Posnick confirmed that support for HTML5 video in the embedded playlist player is on their todo-list.
The plugin is multi-lingual, with the following languages supported:

 • English
 • Dutch
 • German
 • Slovenian
 • French (only the strings visible for visitors, not those in wp-admin)
 • Spanish (only those strings visible for visitors for now)

Corrections, extra translations, bug reports and feature requests are all welcome feedback, either in the comments here or via the contact page.
I hope you enjoy the new version!

Feeling the Ubuntu-upgrade pain

I upgraded my Samsung n135 netbook to Ubuntu 11.10 today and encountered some … issues:

 • The upgrade process didn’t disable the powersave schedule, which suspended my computer and the ongoing upgrade
 • After the upgrade (which took hours to complete), the screen flicker problem I already knew proved to have become worse, to the extend it rendered my system unusable. A blunt “rmmod samsung_laptop” stopped the flicker (actually powersaving trying to change the screen brightness).
 • While trying to install the “Linux On My Samsung” deb’s from the ppa:voria/ppa repository (which amongst ohter things contains the samsung_backlight kernel module that solves the flickering) I encountered serious networking issues which eventually proved not to be caused by the upgrade, but by dns-problems at my ISP. After changing my network config to use Google’s public DNS instead, I was able to install “Linux on My Samsung”-debs.

So here we are, working on what seems to be a stable, usable  “Oneiric Ocelot”, having learned some new stuff and having a couple of new gray hairs to prove it. And now: sleep!

WP YouTube Lyte; support for playlists (almost) included

Work on the next version of WP YouTube Lyte is almost finished. The main new features you can expect in version 0.8.0 are:

 • support for playlists
 • support for HD video (if size of the embedded player is big enough)
 • updated UI elements & player sizes to match new, dark YouTube player style
 • removed support for legacy YouTube embed code

Embedding a playlist will be as simple as adding

httpv://www.youtube.com/playlist?list=<playlist_id>.

The result will look like this documentary about Arcade Fire (4 video’s in one playlist):

Playlist: arcade fire documentary
Watch this playlist on YouTube

Now off to testing this blogpost with an embedded playlist in all browsers I can get my hands on. Your feedback (off course) is always welcome as well! If all goes as planned I’ll push 0.8.0 to the wordpress svn later this week.

Geef ons Volkswapens?

Paul Beliën zal ongetwijfeld achter deze amper verholen oproep tot zelfverdedigings-geweld staan, maar ik vind deze reclame voor de nieuwe Volkswagen Tiguan nogal … zum kotzen:

En wat zouden de “ventielterroristen” van Les Flagadas er van vinden dat de slogan quasi letterlijk uit een oud Humo-interview met enkele van hun activisten lijkt te komen:

De 4×4, dat is een uiting van pure arrogantie. Zo van: ‘De stad is een jungle, hier kom ik met mijn tank, allemaal opzij.’ Wij willen dat de stad aan de mensen wordt teruggeven.

Remove Facebook like buttons with NoScript

If you don’t like Facebook’s omnipresent Like widgets (there were already plenty of reasons why not to like them and last week’s cookie-debacle only added to that conclusion) and if you already use NoScript so you don’t want to install another plugin (like Ghostery, which reports any tracking activity and allows you to block it), you can put this in NoScript’s ABE user ruleset (NoScript Options -> advanced -> ABE);
# Allow Facebook scripts and objects to be included only
# from Facebook pages
Site .facebook.com .fbcdn.net .facebook.net
Accept from .facebook.com .fbcdn.net .facebook.net
Deny INCLUSION(SCRIPT, OBJ, SUBDOC)

This tells NoScript to allow Facebook scripts (you know, to visit facebook.com), but to stop them from being included in other sites. I guess with NoScript’s surrogate scripts one might even be able to replace Facebook’s Like-widget with one that just shows the old-fashioned (and harmless)  share-button. Now wouldn’t that be fun?