Gevaar; GAS-vorming vergiftigt samenleving

Poison Gas Danger SignMorgen, donderdag, stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de uitbreiding van de GAS-boetes. Ik ben absoluut tegen en ik sta daar (gelukkig) niet alleen in.
Dat Groen tegen is, staat vast. Mijn andere “politieke liefde” daarentegen, stemde voor in commissie. Maar ik ben ervan overtuigd dat ten minste een paar sp.a volksvertegenwoordigers zich een beetje ongemakkelijk voelen bij die partijlijn. Daarom stuurde ik deze mail naar Oost-Vlaamse sp.a kamerleden Karin Temmerman, Bruno Tuybens en Dirk Van der Maelen;

Beste;
Als overtuigd links kiezer (steeds twijfelend tussen rood en groen), kijk ik uit naar de stemming over de uitbreiding van GAS-boetes, morgen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Net zoals een 200-tal middenveld-organisaties (http://www.gasboete.be/) heb ik immers principiële bezwaren bij deze uitbreiding en kan ik enkel instemmend knikken bij bijvoorbeeld het opiniestuk in De Morgen van vandaag; http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1641879/2013/05/29/Stop-de-verGASsing-nu-het-nog-kan.dhtml
Ik kijk dan ook met grote interesse uit naar het standpunt en het stemgedrag van sp.a in het algemeen en meer specifiek van U als Oost-Vlaamse volksvertegenwoordigers. Ik zou graag blijven twijfelen tussen Groen en sp.a, maar ik kan en wil mijn stem in 2014 niet geven aan personen of partijen die voor uitbreiding stemmen. Ik hoop dan ook dat uw stemgedrag die gezonde twijfel niet in gevaar zal brengen?
Met kameraadschappelijke groeten,
frank goossens
lokeren

Als je je ook zorgen maakt om de uitbreiding van het systeem van GAS-boetes, contacteer dan vandaag nog die politici waar U op zou durven stemmen, druk uw bezorgheid uit en vraag hen naar hun standpunt. Copy/Pasten van (delen van) bovenstaand tekstje is bij deze expliciet toegestaan.

4 thoughts on “Gevaar; GAS-vorming vergiftigt samenleving”

 1. Ik ontving ondertussen antwoord van Bruno Tuybens, dat ik hieronder integraal weergeef:

  Beste,
  Eerst en vooral dank voor uw bericht.
  Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) bestaan al sinds de wet van 1999 en laten steden en gemeenten toe om bepaalde vormen van overlast aan te pakken die voordien niet of te weinig aangepakt werd: sluikstorten, wildplassen, nachtlawaai,… Overlast waar het gerecht zich niet mee bezighoudt omdat het andere en grotere prioriteiten heeft, maar die wel veel mensen stoort en het samenleven in sommige buurten echt verziekt. De gemeentelijke administratieve sancties zijn een efficiënt instrument gebleken om maatschappelijk storend gedrag terug te dringen en de feitelijke straffeloosheid een halt toe te roepen.
  De nieuwe wet laat lokale besturen toe om de leeftijdsgrens voor de GAS-wetgeving te verlagen. Elk bestuur moet zelf beslissen of ze die leeftijdsgrens al dan niet verlaagt, heel wat steden en gemeenten zijn dat alvast niét van plan. Bovendien heeft sp.a afgedwongen dat een verlaging van de leeftijd enkel en alleen kan na overleg met de jeugdraad. Jongeren krijgen dus gegarandeerd een stem in het debat. Overigens bewijzen de cijfers dat steden en gemeenten de GAS slechts op bijzonder beperkte wijze toepassen op minderjarigen (minder dan 2 procent). Bovendien heeft sp.a ook in de wet laten inschrijven dat de bevoegde Minister om de twee jaar het nodige cijfermateriaal en andere feedback ter beschikking stelt.
  Hoe dan ook zijn en blijven de GAS-boetes altijd een laatste, ultieme stok achter de deur. Deze nieuwe wet versterkt die benadering nog. Eerst volgt een bemiddelingsfase, bij minderjarigen worden ook de ouders daarbij betrokken. De wet verzekert hen ook van de bijstand van een advocaat. Het is steeds de bedoeling om te vermijden dat het daadwerkelijk tot een sanctie komt. De GAS-boete kan ook vervangen worden door gemeenschapsdienst.
  Het is aan de steden en gemeenten om verstandig om te springen met GAS-boetes, het gaat hier over democratie op lokaal niveau. Het is de gemeenteraad die bepaalt welke overlast de gemeente wil aanpakken, of daarvoor een GAS-boete nodig is en of die GAS-boetes ook van toepassing moeten zijn op minderjarigen. Het is dus ook aan elke stad en gemeente om de zottigheden die nu de pers halen uit hun regelgeving te bannen. De GAS-boetes dienen om overlast aan te pakken, niet om jongeren die een beetje uit de band springen – zoals jongeren nu eenmaal doen – in hun bewegingsvrijheid te beknotten.
  Met vriendelijke groet,
  Bruno

  Reply
 2. Als Hollander vraag ik me toch echt af waar dit precies over gaat: Wat is precies die GAS boete? Wanneer krijg je die in de brievenbus? Daarbij werkt je bovenste verwijzing niet in dit artikel.

  Reply
  • Link is aangepast, thanks!
   GAS boetes zijn boetes uitgeschreven door gemeentes voor “overlast”. Ze zijn omstreden omdat gemeentes soms wel heel triviale zaken (verkeerde confetti gooien, mensen doen schrikken, …) op die manier verbieden, omdat ze buiten de normale rechterlijke procedures vallen en omdat de leeftijdsgrens werd verlaagd.

   Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.