Monthly Archives: July 2013

Why I love the mobile web

This is why I’m a big fan of good mobile websites; the normal BBC Sport Formula 1 page loads in 6 seconds, where the mobile version loads in a mere 2 seconds (when over cable, DSL and 3G are off course slower). Same content, less clutter and based on progressive enhancement for ultimate responsiveness (from low-end phone on a mobile data network to a tablet on WiFi). Guess which site I use on all my devices (smartphone, netbook, the family tablet and my work laptop)?

The details, for both document complete and fully loaded (between round brackets) as seen from the Brussels webpagetest.org node using IE9 and the cable-bandwidth profile;

bbc sport desktop thumbnailbbc sport mobile
load time 6.011s (7.371s) 2.057s (3.243s)
download size 988 KB (1015 KB) 184 KB (657 KB)
requests 134 (141) 32 (65)
test report webpagetest.org result webpagetest.org result

Notice the big difference between document loaded and fully loaded on mobile; that’s where the progressive enhancement kicks in. If you visit the same mobile site with a small screen-size device or without JavaScript, page load time drops to 1.467s for just 76 KB.

An even more extreme example; the desktop news-site for the VRT (the non-commercial broadcaster here in the northern part of Belgium) loads in 10,598s (11,482s) for a whopping 4.337 KB (4.406 KB) (on cable, it gets way worse when on DSL-bandwidth!) while their (one site fits all) mobile site only needs 0,869s (1.475s) for 116KB (120KB). Guess which site I use?

The conclusion is simple; don’t assume that just adding some mediaqueries will make your dog-slow site truly mobile-ready. It’s 2013 and websites should be lean and mean, but most of them still remain way too fat for our smartphones.

As found on the web (July 8th)

blog (feed #46)
blog (feed #46)
blog (feed #46)
generic (feed #49)
blog (feed #46)

So who’ll bring me my Spanish Firefox OS phone for €69?

Spain is the first country to see a Firefox OS handset on the market. Movistar sells the -admittedly low-end- ZTE Open for a whopping €69​, which includes €30 prepaid value and a 4Gb memory card!

ZTE Open with Firefox OS

So is there anyone planning to go on holiday to Spain who would be willing to buy me an orange ZTE Open?

Goossens vs Beiersdorf: JEP veroordeelt Nivea-reclame in Metro

metro zei ook "sorry"Ge herinnert U misschiens dat ik bij de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) klacht had ingediend tegen de Nivea Protect Stress-campagne op de voorkant van de Metro (waar Metro zich bij monde van Monique Raaffels zich overigens ook al voor had verontschuldigd)?

Wel, ik ontving net het volgende antwoord van de JEP (delen van tekst door mij in vet gezet):

De Jury is van mening dat de aandacht van de lezer van deze krant onmiddellijk getrokken en vastgehouden wordt door het “hoofdartikel” van de voorpagina, met als titel “Werken op het spoor: 1 trein op 2 wordt afgeschaft”, en dat het hierbij onvoldoende duidelijk is dat het in werkelijkheid gaat om een bericht dat deel uitmaakt van een reclame. Bovendien bevat het artikel zakelijke informatie die zogezegd van de officieel bevoegde instanties afkomstig is.

De Jury is derhalve van mening dat deze reclame door de gemiddelde consument zeker niet als reclame gepercipieerd wordt.

Het feit dat de adverteerder links onderaan in kleine letters het woord “advertentie” vermeldt en rechts onderaan in kleine letters verwijst naar het feit dat het om verzonnen nieuwsberichten gaat, doet hieraan naar het oordeel van de Jury geen afbreuk.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame strijdig is met artikel 91, 11° van de Wet Marktpraktijken en artikel 9 van de ICC Code dat bepaalt dat, wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar moet worden voorgesteld als reclame.

De Jury is tevens van mening dat, zeker rekening houdend met de actuele context van het treinverkeer en de bekommernissen van treinreizigers en treinpersoneel, de reclame in kwestie niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en meer bepaald ten onrechte inspeelt op angstgevoelens bij het voornamelijk uit pendelaars bestaande lezerspubliek van deze krant.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame strijdig is met artikel 1, alinea 2 en artikel 4, alinea 2 van de ICC Code.

Niet dat deze veroordeling de mannen en vrouwen van Beiersdorf veel stress-zweet zal bezorgen;

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Maar aangezien Metro zich al had geëxcuseerd en nu ook de JEP Beiersdorf veroordeelt; misschien denken ze nu wel twee keer na voordat ze nog eens zo een fratsen uithalen?

Care to share; testing Simple Share Buttons Adder

A couple of days ago a WP DoNotTrack user asked which WordPress sharing plugin I would recommend instead of privacy-killer “Share Buttons” by Lockerz / AddToAny. I’m not really into those sharing thingies (except for my little own performance-centric experiment maybe), but I nevertheless had a quick look in the Plugin repository and this was my feedback:

Just did a quick test with “Simple Share Buttons Adder“, no tracking there that I can see, cfr. this webpagetest test result (I did disable the custom font in styling->share text to avoid having to fetch a google font).

No tracking and performance isn’t shabby either, but some speed-improvements could be made:

  • By default the plugin includes a Google Font, which slows the page down. Changing this to “inherit from my website” in the “Styling”-settings, improves the performance.
  • Each share service’s image is fetched separately, from a performance point of view it would make sense to use one image sprite instead.
  • You can add a share counter: but without a caching plugin the page load is slowed down significantly, but with a caching plugin the counters aren’t updated any more. ideally the share counter would be empty on page load (i.e. just placeholders in HTML) and after the page has loaded an ajax call would get and set the correct numbers. The “backend” the ajax-call connects with could feature some light caching (5 minutes maybe)?

But all in all a nice sharing plugin, so if you want to have those share buttons, do give Simple Share Buttons Adder a go.