Goossens vs Beiersdorf: JEP veroordeelt Nivea-reclame in Metro

metro zei ook "sorry"Ge herinnert U misschiens dat ik bij de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) klacht had ingediend tegen de Nivea Protect Stress-campagne op de voorkant van de Metro (waar Metro zich bij monde van Monique Raaffels zich overigens ook al voor had verontschuldigd)?
Wel, ik ontving net het volgende antwoord van de JEP (delen van tekst door mij in vet gezet):

De Jury is van mening dat de aandacht van de lezer van deze krant onmiddellijk getrokken en vastgehouden wordt door het “hoofdartikel” van de voorpagina, met als titel “Werken op het spoor: 1 trein op 2 wordt afgeschaft”, en dat het hierbij onvoldoende duidelijk is dat het in werkelijkheid gaat om een bericht dat deel uitmaakt van een reclame. Bovendien bevat het artikel zakelijke informatie die zogezegd van de officieel bevoegde instanties afkomstig is.
De Jury is derhalve van mening dat deze reclame door de gemiddelde consument zeker niet als reclame gepercipieerd wordt.
Het feit dat de adverteerder links onderaan in kleine letters het woord “advertentie” vermeldt en rechts onderaan in kleine letters verwijst naar het feit dat het om verzonnen nieuwsberichten gaat, doet hieraan naar het oordeel van de Jury geen afbreuk.
De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame strijdig is met artikel 91, 11° van de Wet Marktpraktijken en artikel 9 van de ICC Code dat bepaalt dat, wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar moet worden voorgesteld als reclame.
De Jury is tevens van mening dat, zeker rekening houdend met de actuele context van het treinverkeer en de bekommernissen van treinreizigers en treinpersoneel, de reclame in kwestie niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en meer bepaald ten onrechte inspeelt op angstgevoelens bij het voornamelijk uit pendelaars bestaande lezerspubliek van deze krant.
De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame strijdig is met artikel 1, alinea 2 en artikel 4, alinea 2 van de ICC Code.

Niet dat deze veroordeling de mannen en vrouwen van Beiersdorf veel stress-zweet zal bezorgen;

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Maar aangezien Metro zich al had geëxcuseerd en nu ook de JEP Beiersdorf veroordeelt; misschien denken ze nu wel twee keer na voordat ze nog eens zo een fratsen uithalen?

Care to share; testing Simple Share Buttons Adder

A couple of days ago a WP DoNotTrack user asked which WordPress sharing plugin I would recommend instead of privacy-killer “Share Buttons” by Lockerz / AddToAny. I’m not really into those sharing thingies (except for my little own performance-centric experiment maybe), but I nevertheless had a quick look in the Plugin repository and this was my feedback:

Just did a quick test with “Simple Share Buttons Adder“, no tracking there that I can see, cfr. this webpagetest test result (I did disable the custom font in styling->share text to avoid having to fetch a google font).

No tracking and performance isn’t shabby either, but some speed-improvements could be made:

  • By default the plugin includes a Google Font, which slows the page down. Changing this to “inherit from my website” in the “Styling”-settings, improves the performance.
  • Each share service’s image is fetched separately, from a performance point of view it would make sense to use one image sprite instead.
  • You can add a share counter: but without a caching plugin the page load is slowed down significantly, but with a caching plugin the counters aren’t updated any more. ideally the share counter would be empty on page load (i.e. just placeholders in HTML) and after the page has loaded an ajax call would get and set the correct numbers. The “backend” the ajax-call connects with could feature some light caching (5 minutes maybe)?

But all in all a nice sharing plugin, so if you want to have those share buttons, do give Simple Share Buttons Adder a go.