Don’t take free & open source for granted; donate to Mozilla!

Do you ❤️ the free and open web and do you want to ensure a non-profit can continue to play an important role? Do you use Firefox or use MDN (Mozilla Developer Network) to check up on JS or CSS or HTML syntax?

We do too and as from today Optimizing Matters will donate $20 monthly. If you use Autoptimize or Async JavaScript or WP YouTube Lyte then please, pretty please, consider donating at https://donate.mozilla.org too.

Gelezen; Een Doodgewoon Leven van Karel Čapek

Een oude man (spoorweg-ambtenaar) kijkt terug en beschrijft ordelijk zijn doodgewone leven (dat niet altijd zo doodgewoon was).

Wanneer hij midden in zijn autobiografie herstelt van een lichte beroerte (of hartaanval?), komt hij met zichzelf in aanvaring en stelt het eigen leven en motieven in vraag om tot de filosofisch-psychologische conclusie te komen dat hij verschillende personen in zich had die met verschillende motieven goede en minder goede dingen deden waarbij soms de ene en soms de andere voorop liep en dat zijn leven op die manier ook heel anders had kunnen lopen.

Ik kon me er op Goodreads niet toe brengen meer dan 3/5 sterren te geven.

Autoptimize 2.7.5; known issues

Update June 28th: 2.7.6 was released, all is (or should be) fine … :-)


There currently are 2 known issues in Autoptimize 2.7.5 that will be fixed in the next release;

  1. when “inline & defer CSS” and “also aggregate inline CSS” are active then for logged in users the top “admin bar” might become invisible. unticking “also aggregate inline CSS” is a confirmed workaround.
  2. when “inline & defer CSS” is active, CSS-files that are not aggregated (excluded or 3rd party) and that do not have a media-attribute will not be deferred.

If you want you can download the beta of what will become 2.7.6 here and install that instead of 2.7.5 to get rid of these known issues.