“De badge is goed”

Op vraag van de gemeenten waar erg veel werklozen wonen, heeft de regering een draaiboek opgesteld. […] Een onderdeel dat daarbij buitengewone aandacht krijgt, is de badge die alle werklozen zullen krijgen en die ze geacht worden altijd bij zich te hebben. Die identificatieplicht associëren met de verplichting de Jodenster te dragen, is kwalijk. […] De badge maakt de bezitters ervan niet tot paria’s, dat waren ze al van de dag dat ze hun werk verloren. Integendeel, het document houdt een eerste vorm van erkenning in en bekleedt hen met rechten die ze voorheen niet bezaten.

Uit “De badge is goed” op Radio Plasky, geïnspireerd door “Leve de badge” op De Standaard.