Firefox 6 on Ubuntu Linux swapping like crazy

Firefox 6 got pushed on my Ubuntu 11.04 netbook as an update a couple of days ago and things were badly broken; memory usage was skyrocketing, the kswapd was eating almost all CPU and the system was pretty much in a continuous wait-state.
After some cursing and a lot of Scroogling, I finally stumbled across this blogpost which described the exact same problem and advised to set  “layers.acceleration.force-enabled” (which tries to force hardware acceleration, which isn’t supported on Linux by default) back to “false” in about:config. And indeed this small rollback solved my memory-woes. Guess I shouldn’t have dismissed that silly about:config warning message after all.
And while we’re on the subject; Firefox 7 should see substantial improvements in memory usage, yay!

Uw Firefox hoeft niet te crashen!

In tegenstelling tot wat sommige fan-boys beweren, is Firefox niet “the best thing since sliced bread“. Akkoord, het is een goeie browser en het succes van Mozilla heeft leven in de browser-brouwerij geschopt, maar het is niet al rozengeur en maneschijn. Firefox durft na verloop van tijd al eens flink wat geheugen vreten en ja, we moeten eerlijk zijn, soms crasht de boel ook grondig, zoals sommige blogposts ook bewijzen.
Het goede nieuws: ge kunt daar dus echt iets aan doen! Streng zijn op welke plugins ge installeert helpt U bijvoorbeeld al een goed eind op weg. Kijk eens op de lijst met “Problematic extensions” op de MozillaZine Knowlegde Base. Een minimaal aantal plugins (want hoeveel van die bling gebruikt ge echt?) en ge zijt al een stap dichter bij een echt stabiele browser.
En als de historiek van al die plugins, al die Firefox-versies en al die configuratie-wijzigingen uw browser duidelijk te veel is geworden, misschien moet ge dan eens met een schone lei (ook wel ‘nieuw profiel’) aan de slag gaan? Op deze pagina leest ge hoe ge een nieuw profiel aanmaakt en uw data mee verhuist (alhoewel ik prefs.js nu niet persé mee zou migreren).