Stress uitlokken dan toch ethisch volgens JEP

cover van metro op 13 Juni 2013Die mannen van de JEP hebben zich op vraag van de advocaten van Beiersdorf opnieuw over de zaak “Stress op de trein” gebogen. De Jury in eerste aanleg veroordeelde de advertentie voor Nivea Stress Protect nog in strenge bewoordingen:

De Jury is van mening […] dat het onvoldoende duidelijk is dat het in werkelijkheid gaat om een bericht dat deel uitmaakt van een reclame.[en dat] de reclame in kwestie niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en meer bepaald ten onrechte inspeelt op angstgevoelens

Maar de JEP-jury in hoger beroep bleek het daar dan toch niet mee eens (zie ook samenvatting van de klacht en de uitspraken op de site JEP);

De Jury in hoger beroep is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie voldoende identificeerbaar is als reclame voor de gemiddelde consument [en] dat uit deze context en uit de totaalindruk die de reclame biedt, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt. Gelet op het voorgaande, is de Jury in hoger beroep derhalve tevens van oordeel dat de reclame in kwestie niet van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder getuigt.

Terug naar af, of toch niet helemaal? Goh, ik mag hopen dat ze bij Metro, Beiersdorf en het reclamebureau in het vervolg toch net iets verder van de grenzen van het toelaatbare blijven? Want al de commotie (de veroordeling door JEP in eerste aanleg, de verontschuldiging van Metro, de publicatie van de rechtzetting van Infrabel en de veroordeling van Metro door de Rechtbank van Koophandel van Brussel), daar moet toch wat stress-zweet aan te pas gekomen zijn, niet?

Goossens vs Beiersdorf: JEP veroordeelt Nivea-reclame in Metro

metro zei ook "sorry"Ge herinnert U misschiens dat ik bij de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) klacht had ingediend tegen de Nivea Protect Stress-campagne op de voorkant van de Metro (waar Metro zich bij monde van Monique Raaffels zich overigens ook al voor had verontschuldigd)?
Wel, ik ontving net het volgende antwoord van de JEP (delen van tekst door mij in vet gezet):

De Jury is van mening dat de aandacht van de lezer van deze krant onmiddellijk getrokken en vastgehouden wordt door het “hoofdartikel” van de voorpagina, met als titel “Werken op het spoor: 1 trein op 2 wordt afgeschaft”, en dat het hierbij onvoldoende duidelijk is dat het in werkelijkheid gaat om een bericht dat deel uitmaakt van een reclame. Bovendien bevat het artikel zakelijke informatie die zogezegd van de officieel bevoegde instanties afkomstig is.
De Jury is derhalve van mening dat deze reclame door de gemiddelde consument zeker niet als reclame gepercipieerd wordt.
Het feit dat de adverteerder links onderaan in kleine letters het woord “advertentie” vermeldt en rechts onderaan in kleine letters verwijst naar het feit dat het om verzonnen nieuwsberichten gaat, doet hieraan naar het oordeel van de Jury geen afbreuk.
De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame strijdig is met artikel 91, 11° van de Wet Marktpraktijken en artikel 9 van de ICC Code dat bepaalt dat, wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar moet worden voorgesteld als reclame.
De Jury is tevens van mening dat, zeker rekening houdend met de actuele context van het treinverkeer en de bekommernissen van treinreizigers en treinpersoneel, de reclame in kwestie niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en meer bepaald ten onrechte inspeelt op angstgevoelens bij het voornamelijk uit pendelaars bestaande lezerspubliek van deze krant.
De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame strijdig is met artikel 1, alinea 2 en artikel 4, alinea 2 van de ICC Code.

Niet dat deze veroordeling de mannen en vrouwen van Beiersdorf veel stress-zweet zal bezorgen;

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Maar aangezien Metro zich al had geëxcuseerd en nu ook de JEP Beiersdorf veroordeelt; misschien denken ze nu wel twee keer na voordat ze nog eens zo een fratsen uithalen?

Stress op de trein

Gisteren op de trein deze cover van Metro (het gratis krantje) gespot:cover van metro op 13 Juni 2013, één grote advertentie voor nivea stress protect
“Werken op het Spoor; 1 trein op 2 wordt afgeschaft” en die foto, daar hebben meer dan één treinreiziger bij gevloekt. Verscheidene mensen op de trein en op het werk reageerden inderdaad uitgesproken negatief. Want dat kan toch niet? Werken op het spoor, OK, maar 1 trein op 2 afschaffen, echt?
Nèt echt maar nee, niet echt dus. Want op pagina 3 stond opnieuw een Metro-logo en die was op die manier dus ook front. En voor wie héél goed keek, bengelde onderaan de eerste pagina de melding “advertentie”. De reclame ernaast vroeg of dit nieuws me stress bezorgde en verwees door naar de allerlaatste pagina waar Nivea me weer eens iets nieuws probeerde aan te smeren. Nivea Stress Protect? Nee dank U!
Maar wat moeten we nu met die negatieve gevoelens die de fake eerste pagina opriep? Wel, ik heb besloten om een klacht bij de JEP in te dienen. Want een advertentie die moedwillig de indruk wilt wekken redactionele content te zijn om negatieve gevoelens te creëren, dat stinkt. Geen Nivea Stress Protect die dat kan maskeren.