Stress uitlokken dan toch ethisch volgens JEP

cover van metro op 13 Juni 2013Die mannen van de JEP hebben zich op vraag van de advocaten van Beiersdorf opnieuw over de zaak “Stress op de trein” gebogen. De Jury in eerste aanleg veroordeelde de advertentie voor Nivea Stress Protect nog in strenge bewoordingen:

De Jury is van mening […] dat het onvoldoende duidelijk is dat het in werkelijkheid gaat om een bericht dat deel uitmaakt van een reclame.[en dat] de reclame in kwestie niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en meer bepaald ten onrechte inspeelt op angstgevoelens

Maar de JEP-jury in hoger beroep bleek het daar dan toch niet mee eens (zie ook samenvatting van de klacht en de uitspraken op de site JEP);

De Jury in hoger beroep is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie voldoende identificeerbaar is als reclame voor de gemiddelde consument [en] dat uit deze context en uit de totaalindruk die de reclame biedt, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt. Gelet op het voorgaande, is de Jury in hoger beroep derhalve tevens van oordeel dat de reclame in kwestie niet van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder getuigt.

Terug naar af, of toch niet helemaal? Goh, ik mag hopen dat ze bij Metro, Beiersdorf en het reclamebureau in het vervolg toch net iets verder van de grenzen van het toelaatbare blijven? Want al de commotie (de veroordeling door JEP in eerste aanleg, de verontschuldiging van Metro, de publicatie van de rechtzetting van Infrabel en de veroordeling van Metro door de Rechtbank van Koophandel van Brussel), daar moet toch wat stress-zweet aan te pas gekomen zijn, niet?

Windows w8 or 9?

My wife needed a new computer and we decided on the HP Pavilion TouchSmart 11. It’s a nice little budget laptop with touchscreen but … it comes with Windows 8. Don’t get me wrong, my wife prefers Windows (I’ve been trying to convince her to switch to Linux to no avail), but she really doesn’t like Windows 8 and I have to agree.
Metro Modern UI might look great on a phone, but despite all that extensively advertised fanciness, most work you’ll do on a day-to-day basis will still be in the old desktop-oriented graphical shell. And the combination of these two environments does not really work. “Old style” applications are 2nd class citizens on the start-screen at best, while Modern UI apps aren’t accessible from the desktop. An example of what that leads to: for mail (and specifically to see notifications of incoming mail), Veerle now uses the Modern UI mail app on the start-page and Windows Live Mail on the desktop. 2 mail applications on one OS, seriously?
My wife finally got so frustrated that she decided to install the preview release of Windows 8.1! Based on the decreasing frequency of sighing and frowning on her part, things seem to be somewhat better already (the return of the start-button on the classic desktop UI was a big relief), but I feel as though there still is a lot of room for improvement. But I’m sure at least Windows 9 will be gr8, no?

Goossens vs Beiersdorf: JEP veroordeelt Nivea-reclame in Metro

metro zei ook "sorry"Ge herinnert U misschiens dat ik bij de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) klacht had ingediend tegen de Nivea Protect Stress-campagne op de voorkant van de Metro (waar Metro zich bij monde van Monique Raaffels zich overigens ook al voor had verontschuldigd)?
Wel, ik ontving net het volgende antwoord van de JEP (delen van tekst door mij in vet gezet):

De Jury is van mening dat de aandacht van de lezer van deze krant onmiddellijk getrokken en vastgehouden wordt door het “hoofdartikel” van de voorpagina, met als titel “Werken op het spoor: 1 trein op 2 wordt afgeschaft”, en dat het hierbij onvoldoende duidelijk is dat het in werkelijkheid gaat om een bericht dat deel uitmaakt van een reclame. Bovendien bevat het artikel zakelijke informatie die zogezegd van de officieel bevoegde instanties afkomstig is.
De Jury is derhalve van mening dat deze reclame door de gemiddelde consument zeker niet als reclame gepercipieerd wordt.
Het feit dat de adverteerder links onderaan in kleine letters het woord “advertentie” vermeldt en rechts onderaan in kleine letters verwijst naar het feit dat het om verzonnen nieuwsberichten gaat, doet hieraan naar het oordeel van de Jury geen afbreuk.
De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame strijdig is met artikel 91, 11° van de Wet Marktpraktijken en artikel 9 van de ICC Code dat bepaalt dat, wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar moet worden voorgesteld als reclame.
De Jury is tevens van mening dat, zeker rekening houdend met de actuele context van het treinverkeer en de bekommernissen van treinreizigers en treinpersoneel, de reclame in kwestie niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en meer bepaald ten onrechte inspeelt op angstgevoelens bij het voornamelijk uit pendelaars bestaande lezerspubliek van deze krant.
De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame strijdig is met artikel 1, alinea 2 en artikel 4, alinea 2 van de ICC Code.

Niet dat deze veroordeling de mannen en vrouwen van Beiersdorf veel stress-zweet zal bezorgen;

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Maar aangezien Metro zich al had geëxcuseerd en nu ook de JEP Beiersdorf veroordeelt; misschien denken ze nu wel twee keer na voordat ze nog eens zo een fratsen uithalen?

Stress op de trein

Gisteren op de trein deze cover van Metro (het gratis krantje) gespot:cover van metro op 13 Juni 2013, één grote advertentie voor nivea stress protect
“Werken op het Spoor; 1 trein op 2 wordt afgeschaft” en die foto, daar hebben meer dan één treinreiziger bij gevloekt. Verscheidene mensen op de trein en op het werk reageerden inderdaad uitgesproken negatief. Want dat kan toch niet? Werken op het spoor, OK, maar 1 trein op 2 afschaffen, echt?
Nèt echt maar nee, niet echt dus. Want op pagina 3 stond opnieuw een Metro-logo en die was op die manier dus ook front. En voor wie héél goed keek, bengelde onderaan de eerste pagina de melding “advertentie”. De reclame ernaast vroeg of dit nieuws me stress bezorgde en verwees door naar de allerlaatste pagina waar Nivea me weer eens iets nieuws probeerde aan te smeren. Nivea Stress Protect? Nee dank U!
Maar wat moeten we nu met die negatieve gevoelens die de fake eerste pagina opriep? Wel, ik heb besloten om een klacht bij de JEP in te dienen. Want een advertentie die moedwillig de indruk wilt wekken redactionele content te zijn om negatieve gevoelens te creëren, dat stinkt. Geen Nivea Stress Protect die dat kan maskeren.

Making do with Windows Phone, loving Metro

Every now and again you should go out of your comfort zone to get a new perspective on things. Or so they say. I love my comfort zone, it took me 43 years to build the damned thing after all, so please leave me be, will you?
But things break and in this particular case the screen of my trusty old Samsung Galaxy S2 went dark, literally. I brought the phone in for repairs and grabbed the only test-device left at work as a temporary replacement. It was a Samsung Omnia 7 with Windows Phone 7. Now look at this little droid-boy getting pushed out of his comfort zone!
I’ve been using it for 5 days now, so why not make a small list of what sucks and what’s great? Here goes:
What sucks:

  • The browser. It’s not I can’t live without Firefox Mobile, but boy does Mobile IE7 suck.
  • No Internet connection sharing (not over USB, not over Bluetooth, not over WiFi)
  • The fact that the phone doesn’t present itself as a USB storage device when I connect it over USB with my Ubuntu netbook
  • The lack of an SD card slot
  • I can’t login with my Live ID (my ancient Hotmail address) on my phone (but it does work in Zune), which means I can’t install applications from the Marketplace (I’m asked to call support! Seriously?)
  • The fact that after installing Zune on my work PC and then waiting until I got home because Zune doesn’t do proxies, I still wasn’t able to upgrade to Windows Phone 7.5 (which does have Internet connection sharing and a more decent browser)
  • There’s no way to reliably fetch information from the Exchange servers at work. Every once in a while mail gets downloaded, but in general there’s error code 8501001D ruining my Exchange experience

What’s great? Just one bullet point actually;

  • The UI!

Really, despite my grievances about how poorly the device integrates with the outside world, my general feeling about Windows Phone is positive, and that is because Metro really is that great! The screens are sober, with lots of space and a prominent place for content (text & typography). Applications scroll horizontally to display different views and it’s the typography that makes this pretty discoverable. The graphics effects and sound add to the great responsive “feel” of the UI. And tiles are a radical break form the icon-based approach that is typical of iOS (and Android, classic Mac OS, Windows 3.11 and …), you could compare them to widgets (as seen on Android), but without the anarchy and clutter.
So yeah, really, I Metro! I hope Google (Android), Mozilla (b2g) and Ubuntu (Unity) take clues from what is, in my view, a pretty radical break in graphical user interface design, because I would love the computing environments in my comfort zone to be more about content and less about chrome as well!