The WordPress-on-an-intranet nightmare

[UPDATE june 2009: this is solved in WordPress 2.8]
wp for dummies book coverHaving a fair amount of experience with WordPress installations and configuration, I wanted to install trusty old WP 2.5.1 on an idle desktop (winXP+xampp) at work to do some blogging on our intranet. The installation itself went smoothly (how hard can unpacking a zip-file be) but after some time the damn thing stopped working, producing nasty timeout-errors caused by a.o. wp-includes/update.php and wp-admin/includes/update.php.
The problem is that WordPress tries to open an internet-connection (using fsockopen) to see if updates are available. Great, except when you’re trying to run WordPress on an intranet behind a proxy without a (direct) connection to the internet. After some unsuccessful fiddling in multiple WordPress php-files, I ended up disabling fsockopen in php.ini (disable_functions)!

Disabling! Fsockopen! In php.ini! Just to have a working WP?

I mean, come on guys, why doesn’t WordPress provide configuration options where you can specify if and how (what type of proxy, what address to find it on, …) it should try to connect to the internet? I even made this truly amazing UI mock-up which you guys can just like copy/paste straight into your code;

_______________________________________________________________________________
How should WordPress connect to the internet to check for updates?
(*) Direct connection to the internet (default)
( ) Use a proxy:
  Proxy type:   (*) http ( ) socks
    Proxy URL:   ___________________________________________
    Proxy User:   ___________________________________________ (optional)
    Proxy Password: ___________________________________________ (optional)
( ) No internet connection available (WordPress won't be able
  to warn you about updates!)
________________________________________________________________________________

_
😉
Pretty please?

Doe open die proxy!

Omdat het op het werk niet altijd eenvoudig surfen is naar porno- of hacker-sites, heeft een mens al eens alternatieven voor de almachtige coorporate proxy nodig.
Dat je met firefox + putty + openssh-op-je-linux-serverken al veel kunt bereiken, is ongetwijfeld al gekend. Samengevat: de ‘dynamic port forwarding‘ optie in putty (en andere ssh-clients) opent een socks proxy op je eigen computer. Firefox kan via die socks proxy dan over de ssh-tunnel requests voor de meest ongepaste wwwebpagina’s de wereld insturen, zonder dat de bigcompany-proxy daar weet van heeft. En met de Firefox Switchproxy-extensie kun makkelijk switchen tussen bedrijfs- en je persoonlijke proxy.
Eén probleem rest er ons nog; de dns-requests gebeuren in bovenstaand scenario wel nog op het bedrijfsnetwerk. Als je in Firefox een URL intikt, zal die eerst moeten worden omgezet in een ip-adres. Die “vertaling” gebeurt door de DNS-servers van je werkgever en zo laat je de coorporate wwwatchdogs toch weer weten dat je de duistere kant van het net op wilt.
De oplossing daarvoor zit verborgen in de kelders van je Firefox-preferences; in about:config vind je de setting network.proxy.socks_remote_dns. De waarde van die instelling staat standaard op “false” maar wanneer die op “true” staat, wordt de vertaling van URL naar IP-adres effectief in alle privacy via je socks-proxy aan de andere kant van de ssh-tunnel afgehandeld. Nu alleen nog zorgen dat die collega die achter je zit, die blote schoon madammen op je scherm niet ziet … 😉